Vad vi gör

I Naturskyddsföreningen Örebro arbetar vi på lokal nivå. Vi vill bidra till att fler upptäcker vår fina natur och lär sig mer om hur vi kan skydda den. Vi intresserar oss för hur vår livsstil påverkar miljö och klimat och vill på olika sätt stimulera till en bättre och klokare användning av våra ändliga resurser.

Vår målsättning är att engagera genom intressanta aktiviteter. Vi anordnar utflykter, guidade naturvandringar, föreläsningar, workshops, studiecirklar, klädbytardagar, skriver debattartiklar och insändare och yttrar oss ibland i remisser som rör natur- och miljöfrågor.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om Klädbytardagen (som är en av våra återkommande aktiviteter), Natursnokarna (vår barn- och familjeverksamhet) och Naturskyddsföreningens olika nätverk.

Aktuella aktiviteter hittar du i kalendern på på webbplatsens startsida.