Förtroendevalda 2024/2025

Styrelsen

Elin Lundström (ordförande)

Dan Cederholm (vice ordförande)

Git Welamsson (sekreterare)

Hanna Sjöberg (kassör)

Malin Norberg (ledamot)

Kerstin Hellberg (suppleant)
Carin Arnesson (suppleant)

Revisorer

Tomas Gustafson
Sif Bjarnason
Karin Storvestre (suppleant)

Valberedning

Gerd Panawennage (sammankallande)

Evelina Kohlm