Nätverk

Inom Naturskyddsföreningen finns ett antal nätverk, där man tillsammans arbetar för en viss fråga. Vill du driva en fråga som kanske inte passar in i något av nätverken, kan du starta ett nytt.

Inom Örebrokretsen är flera engagerade i Handla Miljövänligt, som bl.a. anordnar Klädbytardagen varje år. I Örebro län finns ett Skogsnätverk och en Skogsgrupp.