Nätverk

Inom Naturskyddsföreningen finns ett antal nationella nätverk, där man tillsammans arbetar fokuserat med en viss fråga.

I Örebro län finns också en skogsgrupp och ett klimatnätverk, som samordnas av länsförbundet. Inom Örebrokretsen har flera medlemmar tidigare varit engagerade i Handla Miljövänligt-nätverket lokalt. Möjlighet finns att starta ett sådant nätverk igen, om medlemmarna är intresserade.

Vill du arbeta lokalt med något annat av Naturskyddsföreningens fokusområden? Då kan du starta ett nytt nätverk eller en arbetsgrupp. Hör i så fall av dig till oss på orebro.krets@naturskyddsforeningen.se.