Förtroendevalda

Styrelse

 

Ordförande
Hanna Sjöberg : 072-19 12 512  hannayouvan@gmail.com

Kassör
Kenny Petersson                kenny.petersson@gmail.com

Sekreterare
Stefan Vedin

Övriga ledamöter

Malin Norberg, Vice ordförande

Evelina Kohlm

Susanne Persson

 

Revisorer

Tomas Gustafson

Sif Bjarnason

Revisorssuppleant

Jan Greve

Valberedning

Adil Sadiku (sammankallande)