Förtroendevalda

Styrelse

 

Ordförande
Kerstin Hellberg  070-2129123    kerstin.hellberg2@telia.com

Kassör
Kenny Petersson                kenny.petersson@gmail.com

Sekreterare
Patric Bennysson

Övriga ledamöter

Hanna Sjöberg, vice ordförande

Malin Norberg

Amanda Dahl

Susanne Persson

Styrelsesuppleanter

Karin Sahli

Alexander Alm

Revisorer

Helena Klingberg

Tomas Gustafson

Revisorssuppleant

Christer Klingberg

Valberedning

Moa Åslund (sammankallande)

Adil Sadiku