Förtroendevalda

Styrelse

 

Ordförande
Kerstin Hellberg  070-2129123    kerstin.hellberg2@telia.com

 

Kassör
Kenny Petersson                kenny.petersson@gmail.com

 

Sekreterare
Moa Åslund                        moa.aslund@hotmail.com

 

Övriga ledamöter

Malin Norberg

Adil Sadiku

Karin Sahli

Hanna Sjöberg

 

Styrelsesuppleanter

Patrik Bennysson

 

Revisorer

Helena Klingberg

Tomas Gustafson

 

Revisorssuppleant

Christer Klingberg

 

Valberedning

Ebba Tersmeden (sammankallande)

Lydia Andersson

Kajsa Grebäck