Förtroendevalda

 i Örebrokretsen 2018

Styrelse

 

Ordförande

Cecilia Hermansson         Cecilia.hermansson@hotmail.com
073-82 54 317

Vice ordförande
Kerstin Hellberg                kerstin.hellberg2@telia.com

 

Kassör
Kenny Petersson                kenny.petersson@gmail.com

 

Sekreterare
Moa Åslund                        moa.aslund@hotmail.com

 

Övriga ledamöter

Malin Norberg

Adil Sadiku

Karin Sahli

Hanna Sjöberg

 

Styrelsesuppleanter

Nicole Engberg

Michael Reinhart

 

Revisorer

Helena Klingberg

Tomas Gustafson

 

Revisorssuppleant

Christer Klingberg

 

Valberedning

Ebba Tersmeden (sammankallande)

Lydia Andersson

Kajsa Grebäck