Viva Vatten

Mia Svedäng har föreläst om vatten och miljö!  Inspiration och tips för dig som villarbeta för friskare vatten. Larmrapporterna om tillståndet i våra hav och sjöar duggar tätt. Ibland kan det kännas som att allt är kört och att man som privatperson inte kan göra någonting. Naturskyddsföreningens projekt Viva vatten vill i kontrast till alla stora miljöfrågor lyfta de småskaliga åtgärder som man faktiskt kan genomföra på egen hand för att förbättra sin lokala vattenmiljö och gynna den biologiska mångfalden.

Mia Svedäng:  fil.dr i limnologi, läran om sötvatten.

För några enkla tips hur man kan som enskild person göra för att underlätta för djuren som bor i vattnet, eller hur man kan tänka och göra för att få en bättre miljö för växterna i och vid vatten, läs mer på: