Trollsländor

I ett samarrangemang med Närkes Entomologiska Förening har vi nöjet att bjuda in dig till en föreläsning om

Trollsländor

Tisdagen den 11 oktober kl. 18:30

i föreningens lokal i gamla mejeriet i Karlslund.

Per Karlsson Linderum berättar om trollsändornas liv från ägg till vattenlevande larver och som sedan förvandlas till de skickliga flygare vi ser längs stränderna på sommaren.

Mötet äger rum i det gamla mejeriet vid Karlslunds herrgård. Mejeriet ligger nere vid ån söder om själva herrgårdsbyggnaden. Om du åker bil är det säkrast att parkera mellan stallet och herrgården och gå vägen mellan ridbanan och kullen där herrgårdsbyggnaden ligger. Ett annat alternativ är att parkera vid kraftstationen och gå genom Rävängen längs ån till mejeriet.

Sedan snart ett år hyr Naturskyddsföreningen i Örebro undervåningen i Karlslunds gamla mejeri av Örebro kommun.  Tyvärr räcker inte föreningens inkomster till att i längden både hyra lokalen och driva andra viktiga föreningsaktiviteter.  Därför vill vi vid detta möte också sätta av litet tid till att ge alla medlemmar tillfälle att diskutera verksamheten i lokalen och om vi skall försöka hitta ekonomiska lösningar för att behålla lokalen.  Det handlar då i hög grad om ifall vi kan dela lokalen med någon och också om hur mycket vi kan använda lokalen för möten och andra aktiviteter och om den kan få en roll som mötesplats för naturintresserade.

För att vi skall kunna behålla lokalen behövs också personer som ideellt vill engagera sig i driften av lokalen. Det gäller exempelvis att hålla öppet under tider då många rör sig i området.

Vi använder nu lokalen främst som samlingsplats för aktiviteter för ”natursnokar”, verksamhet riktad till barn i åldern 2-10 år, och även för naturguidningar.

Under sommaren har vi haft ”öppet hus” under flera helger och bland annat testat att ordna tipspromenad med naturfrågor. Området är populärt för promenader så återkommande tipspromenader skulle säkert bli uppskattade. Naturen i närområdet ger fina möjligheter till naturupplevelser och det främjar naturintresset om vi kan informera om intressanta växter, småkryp och fåglar i området.

Om du skulle vara intresserad av att bidra till olika föreningsaktiviteter i och i närheten av föreningslokalen i Mejeriet är du därför särskilt välkommen till detta möte eller att på annat sätt meddela ditt intresse.

Välkommen!!