Vilda Grannar

Under våren 2016 deltog Natursnokarna i Örebro Trädgårdsfest. Lördagen den 21:a maj kunde barnen testa att bygga ett bi-hotell på Atriumgården på Örebro läns museum. I samband med detta publicerade vi information på Facebook om våra vilda grannar, hur vi kan hjälpa dem och varför vi ska göra det.

äpple_pollinering
”En tredjedel av maten vi äter är beroende av bin och andra pollinerande insekter.”

 

bi-eko-mångfald
Det finns 50% fler arter av bin i ett ekologiskt landbruk i jämförelse med ett konventionellt. Det visar en studie från 2014 där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier. #byttilleko

 

bi-eko-medel
”Bekämpningsmedel kanske inte alltid dödar mig direkt…”

Det finns 285 arter av vilda bin i Sverige. En tredjedel är utrotningshotade. Även om inte alltid bekämpningsmedel dödar bin med detsamma, så kan de få allvarliga skador. Bl.a. kan deras förmåga att navigera påverkas och de får svårt att hitta hem. Hjälp oss påverka politiker så att användningen av bekämpningsmedel minskar. Och du.. #byttilleko

Mer information:
”Mer eko gör livet lättare för bina”
http://www.naturskyddsforeningen.se/eko-bina

”Hallå politiker, försämra inte svensk mat!”
http://www.naturskyddsforeningen.se/radda-den-svenska-maten

”Nu byter vi till eko”
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko

Marla Spivak – ”Why bees are disappearing”
https://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing#t-24118

 

vilda-grannar-middag
”Bjud dina vilda grannar på middag!”

I dagens ensidiga jordbrukslandskap finns för lite mat för bin och andra pollinerande insekter. Tänk på dina vilda grannar när du planterar din trädgård och få bär och grönsaker som tack!

Inspireras av:
Allt om trädgård – Växter för fjärilar och bin
http://www.alltomtradgard.se/artiklar/design-och-rabatt/Vaxter-for-fjarilar-och-bin

Sveriges Biodlares riksförbund – Några vanliga biväxter
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/26/1/

Fjärils- och humleträdgården i Karlskoga
http://karlskoga.naturskyddsforeningen.se/sagholmen/fjarils-och-humletradgarden/

 

bi-hotell
”Bygg ett hotell åt dina vilda grannar!”

”Frukter och grönsaker behöver bin” berättar om varför vi behöver bin, hur de hotas och vad vi kan göra för att hjälpa dem:
http://www.naturskyddsforeningen.se/radda-bin

Läs också DNs ”Utan småkryp går världen under” och om ÖBO som sätter upp bihotell i Örebro.