En inblick i vårt budskap

Naturskyddsföreningen består av 24 länsförbund och 270 kommunkretsar. Tillsammans är vi Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation som bl.a. skapar opinion hos allmänheten men också lär oss tillsammans. Här kan du läsa några exempel på vad vi i Örebrokretsen arbetar för att lyfta fram.