Årsmöte 2017

Tid:     Tisdagen den 14 mars kl 18:00
Plats:    Gamla Mejeriet vid Karlslunds herrgård

Mötet inleds med årsmötesförhandlingar. Därefter informerar Jonas Bilow från Studiefrämjandet om samarbete och om hur nya direktiv i statsanslaget påverkar Studiefrämjandets stöd till föreningar. Adil Sadiku och Antonios Hanna avslutar mötet med att berätta om sitt projekt “Naturguidning på olika språk”.

En punkt på årsmötet blir att diskutera om vi skall fortsätta att hyra Mejerilokalen som vi hyr sedan december 2015. Årshyran är 15000 kr. Styrelsens förslag till årsmötet är att lokalen sägs upp så att vi frigör pengar till andra aktiviteter. Hur årsmötet beslutar beror bland annat på om det finns aktiva medlemmar som vill driva verksamheter som är beroende av att vi har en egen lokal.

Under året har lokalen använts till årsmötet och några medlemsaktiviteter. Mejeriet ligger naturskönt vid Svartån söder om herrgårdsbyggnaden och kan användas som samlingsplats och utgångspunkt för naturaktiviteter. Charlotta, som är lokalansvarig, har ordnat öppet hus under några lördagar under sommarhalvåret. Just nu har vi en förfrågan ute på vår hemsida för att undersöka intresset för att behålla lokalen och använda den som samlingsplats även i år. För att exempelvis hålla öppet vissa förannonserade tider skulle det i så fall behövas en grupp av intresserade.

Årsmöteshandlingar:

Årsmöteshandlingarna kommer också att delas ut på årsmötet.