Natur- och miljöpris

Föreningens natur- och miljövårdspris ska uppmärksamma bra lokala initiativ.

  • 2012 – Regionförbundet Örebro
  • 2011 – Liv Fahlén & Malin Gotlin
  • 2010 – ReClothing
  • 2009 – Miljöambassadörerna
  • 2007 – Örebro naturskola
  • 2006 – Stadsträdgårdens butik
  • 2005 – Mobergs grönsaker