Framtidsträdgården

Framtidsträdgården vid Alnängarna blev idag visad av Lorita, en av de engagerade odlarna.
Den har funnits i ca 5 år men de två första åren bestod mest av att hugga ned träd och bryta upp rötterna.
Marken hör till Örebro kommun. Vem som vill får plantera och skörda där.
Du som är intresserad kan gå dit på torsdagar kl 16.00-18.00 eller gå med i facebook-gruppen Framtidsträdgården