Verksamhetsplan 2019

Naturskyddsföreningen, Örebro-kretsen

Verksamhetsplan för 2019

Vid årsmötet 2018 efterlystes en skriftlig verksamhetsplan. Den avgående styrelsen föreslår att verksamheten fortsätter enligt ungefär samma rutiner som föregående år.

Styrelseaktiviteter

Styrelsen föreslås ha månatliga möten utom under sommarmånaderna om det inte finns särskilda skäl för tätare möten.

Samarbeten

Föreningen är medlem i Hopajola, Örebro föreningsråd, Arkivcentrum och Hjälmarens vattenvårdsförbund. Det finns också ett samarbete med Örebro kommun i vissa frågor som exempelvis deltagande i kommunens cykelråd. Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet om föreläsningar, seminarier och andra utåtriktade aktiviteter. Inga större förändringar planeras men föreningen är öppen för att samverka med nya aktörer.

Medlemsinformation

Föreningen planerar inget skriftligt utskick till medlemmarna utöver kallelsen till årsmötet som distribueras som bilaga till Sveriges Natur. Kostnaden för ett sådant utskick är ca 7000:-. Under resten av året används hemsidan, Facebook-sidan och epostutskick som de främsta kanalerna för information till medlemmarna. Utskick till föreningens knappt 3000 medlemmar omfattar ca 1700 adresser. Antalet medlemmar som anmält en epostadress och som därför omfattas av epostutskick är dock mindre. Annonser i tryckta media kan övervägas för vissa samarbetsprojekt, exempelvis i samband med framtidsveckan.

Natursnokar

Natursnokarna har återkommande träffar. Det finns en etablerad grupp av familjer som planerar återkommande träffar under våren. Verksamheten är självgående i och med att barnens föräldrar turas om att leda aktiviteterna. Det bästa sättet att nå nya intresserade är säkert att de som deltar sprider informationen till andra barnfamiljer, men fler skulle kanske nås om vi kompletterar med andra informationsåtgärder. Riksföreningen arrangerar särskilda utbildningar för natursnoksledare och erbjuder sig också att ordna utbildningsträffar för lokala snokledare.
Föreningen vill gärna bredda snokverksamheten och kan försöka initiera en lokal utbildning för snokledare om det visar sig finnas intresse. Snokarna har en egen epostadress, natursnokarna.orebro@gmail.com, som används för att ta emot intresseanmälningar och för utskick av information om snokverksamheten. Information till nya intresserade finns på hemsidan.

Medlemsmöten

Under rubriken ”Café Planet” har föreningen i samarbete med Studiefrämjandet startat en serie återkommande medlemsmöten med föreläsningar eller filmvisningar. Två föreläsningar och en filmvisning ingår i den första omgången. Eventuell fortsättning är beroende på intresset för dessa aktiviteter. I budgetförslaget finns utrymme för fortsatta aktiviteter under hösten. Vi planerar också gemensamma naturvandringar.

Handla miljövänligt

Inom föreningen finns en grupp medlemmar som tillsammans brukar arrangera en årlig klädbytardag. Årets klädbytardag ordnas i Föreningarnas hus lördagen den 6 april.

I övrigt planeras aktiviteter under Miljövänliga veckan (29/9-6/10) och ytterligare aktiviteter beroende på medlemmarnas intresse.

De workshops som ordnats för att gemensamt tillverka miljövänliga hudvårdsprodukter har varit välbesökta och i flera fall fulltecknade. Nya liknande aktiviteter planera

Medlemsvärvning

Medlemsantalet är relativt stabilt, men har tenderat att minska. Riksföreningen har bekostat aktiv medlemsvärvning med anställda värvare som bidragit till att nya medlemmar tillkommit. I övrigt värvas nya medlemmar i första hand genom personliga kontakter i samband med föreningens utåtriktade aktiviteter. Sett till totala antalet medlemmar är det en liten andel som är aktiva i kretsens aktiviteter, men många med ett aktivt naturintresse är medlemmar i både Naturskyddsföreningen och lokala föreningar för särskilda specialintressen såsom ornitologi, botanik, faunastudier eller insektsstudier. Föreningen är öppen för ett närmare samarbete med dessa föreningar, t ex samarrangemang och sponsring av aktiviteter.

Globala miljömål

Föreningen stöder det växande intresset för klimatfrågan och uppmuntrar deltagande i klimatnätverket. Föreningen har undersökt intresset för att bilda en arbetsgrupp för arbete med de globala miljömålen i samarbete med kommunen. Det gäller främst mål nr 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”. Bildandet av en sådan grupp beror på om det finns intresserade medlemmar.

 

Ekonomin

Föreningens inkomster består främst av medlemsåterbärningen från riksföreningen. Den kan uppskattas till ca 42 000:- för 2019. Föreningen hade vid årsskiftet ekonomiska reserver på ca 100000:-, varav ungefär 30000:- behövs som likviditetsreserv fram till sommaren då medlemsåterbäringen betalas ut. Sammanfattningsvis finns utrymme för att under ett antal år planera för ett visst ekonomiskt underskott. En preliminär budget för året

 

 

 

Budgetförslag 2019 Utfall 2018 Utfall 2017
Intäkter
Medlemsavgifter 42 000kr 42 300kr 39 920kr
Projektbidrag,netto 0kr 0kr 19 880kr
Snokavgift 1 000kr 0kr 59 800kr
Summa intäkter 43 000kr 42 300kr 59 800kr
Kostnader
Medlemsinformation 1 000kr 0kr 370kr
Bankavgifter 800kr 764kr 746kr
Föreningsmöte 1 200kr 1 145kr 1 000kr
Representant externa möten 4 000kr 4 024kr
Medlemsavgifter 1 600kr 1 550kr 1 850kr
Årsmöte 8 000kr 10 100kr 6 307kr
Handla miljövänligt 10 000kr 6 550kr 2 984kr
Natursnokar 6 000k 3 346kr 0kr
Föreläsningar,filmvisningar 10 000kr 3 300kr
NÅL, textilåtervnning 0kr 21 273kr
Hyra mejeriet 0kr 0kr 5 056kr
Övrigt, oförutsett 10 000kr 0kr 0kr
Summa utgifter 52 600kr 30 778kr 39 355kr
Varav:
Adminstration 16 600kr 17 582kr 10 041kr
Utåtriktad verksamhet 33 000kr 13 196kr 24 257kr
Mejeriet 0kr 0kr 5 056kr
Årets resultat -9 600kr 11 522kr 20 445kr

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.